• Polityka prywatności

fabryka-puzzli-polityka-prywatnosci.jpg

Polityka Prywatności serwisu www.fabrykapuzzli.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu www.fabrykapuzzli.pl (zwany dalej „Serwisem”).

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fabryka Puzzli Daniel Kołodziejczyk, z siedzibą w Jaroszowicach, NIP 5512636229, REGON 381023550. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z RODO oraz innymi odpowiednimi przepisami prawnymi.

3. Bezpieczeństwo danych

W trosce o maksymalne bezpieczeństwo danych osobowych stosujemy procedury techniczne i organizacyjne zgodne z najnowszymi standardami ochrony danych. Nasze działania są regularnie weryfikowane pod kątem zgodności z RODO oraz potrzebami ochrony prywatności użytkowników Serwisu.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, jak również w sytuacjach, gdzie przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zawartej umowy lub na potrzeby realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.

5. Metody pozyskiwania danych

Serwis zbiera informacje o użytkownikach za pomocą:
a) Formularzy wypełnianych dobrowolnie przez użytkowników.
b) Plików cookies, zgodnie z odrębną „Polityką plików cookies”.

6. Cel przetwarzania danych

Dane podane przez użytkowników przetwarzane są w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym obsługą zapytań, realizacją zamówień, działaniami marketingowymi, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdemu użytkownikowi przysługują prawa do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

9. Linki do innych stron

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za praktyki ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach. Zaleca się zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem danych dostępnych w zakładce „Kontakt”.